UN Mission in Sudan (UNMIS)

 

SUDAN

United Nations Mission in Sudan

Missiehoofdkwartier: Khartoem
Duur: maart 2005 tot heden, NL deelname vanaf april 2006 (voor de duur van 2 jaar)
Totale sterkte: ca. 10.000 militairen, waarvan 750 militaire waarnemers
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marechaussee
Aantal militairen: 30

Achtergrond

In Soedan woedt al tientallen jaren een burgeroorlog. De strijd gaat tussen het islamitische noorden, grotendeels beheerst door de Soedanese overheid, en het deels christelijke deels animistische zuiden, dat vooral in handen is van de verzetsbeweging ‘Sudanese People's Liberation Movement’ (SPLM). Lokale conflicten en de vondst van olie compliceren de situatie.

In 1993 begonnen – na eerdere mislukte pogingen – nieuwe vredesonderhandelingen. Na jaren van onderhandelen en de ondertekening van verschillende deelakkoorden sloten de Sudanese regering en de SPLM op 9 januari 2005 een vredesakkoord: het ‘Comprehensive Peace Agreement’ (CPA). De belangrijkste punten uit het CPA zijn:

- In 2008 worden nationale verkiezingen gehouden.
- De sharia (islamitische wetgeving) is niet van toepassing op Zuid-Soedan en op niet-moslims in het noorden.
- Zuid-Soedan krijgt tijdens de interim-periode van 6,5 jaar zelfbeschikkingsrecht, waarna in 2011 een referendum wordt gehouden over onafhankelijkheid.
- De opbrengsten uit de oliewinning worden evenredig verdeeld tussen het noorden en het zuiden.

Missie

United Nations Mission in Sudan (UNMIS) is ingesteld op 24 maart 2005. Ze bestaat uit een stabilisatiemacht van 10.000 militairen, onder wie 750 militaire waarnemers. Daarnaast is een politiemacht van 715 man voorzien. De belangrijkste taak van UNMIS is toezien op de naleving van het vredesakkoord.

De militaire waarnemers werken in kleine teams met vertegenwoordigers van de voormalige strijdende partijen. Ze voeren gesprekken met alle betrokken partijen, doen hun waarnemingen en rapporteren aan de Verenigde Naties. Ze verrichten hun taken onbewapend.

Nederlandse bijdrage

Eind november 2005 besloot de Nederlandse regering om UNMIS te versterken met dertig militairen (15 militaire waarnemers en 15 politiefunctionarissen). De meeste waarnemers worden ingezet in Zuid-Soedan. Daarnaast zijn enkele stafofficieren werkzaam op de hoofdkwartieren in Khartoem en Juba. De Nederlandse bijdrage was voorzien voor één jaar, maar is in april 2007 verlengd met nog één jaar.

Bron Ministerie van Defensie