UN World Food Program (UNWFP) Somalie

 

Nederlandse betrokkenheid: 2 april 2008 -
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Marine
Totale aantal betrokken militairen:

Hr.Ms. Evertsen nam vanaf 2 april 2008 deel aan het World Food Programme van de Verenigde Naties. Het luchtverdedigings- en commandofregat patrouilleerde voor drie maanden in de Somalische wateren om voedseltransporten te escorteren. Dat was nodig om ze te beschermen tegen piraterij en roof, een groot probleem in het zeegebied bij de Hoorn van Afrika. 
 
Door de inzet van het Nederlandse marinefregat kon de aanvoer van eten en hulpgoederen naar Somalië beter worden gewaarborgd. Veel inwoners van het Oost-Afrikaanse land zijn van voedselhulp afhankelijk. Vorig jaar bood het World Food Programme soelaas aan ruim anderhalf miljoen Somaliërs. 

De Evertsen was voor de duur van de missie uitgerust met onder meer een helikopter en een beveiligingsteam van het Korps Mariniers. Onder de 170 koppen tellende bemanning bevond zich ook een tolk. Rules of Engagement verschaften de Nederlandse marinemensen de vereiste bevoegdheden voor de eigen verdediging, en die van de te escorteren schepen van het World Food Programme

De regering besloot op 7 maart 2008 tot inzet van de Nederlandse bijdrage. Op 27 juni van dat jaar vond de laatste escorte plaats. Dit betekende het einde van de missie voor de Hr.Ms. Evertsen.

MEDAILLE VOOR BEMANNING VAN HR MS EVERTSEN

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop reikte de bemanning van Hr.Ms. Evertsen 22 juni 2008 de Herinneringsmedaille Vredesoperaties uit in de Keniaanse haven Mombassa. De bewindsman begon daarmee tevens aan een rondreis door Afrika.

Het fregat begeleidde de afgelopen drie maanden voedseltransporten voor het World Food Programme van de Verenigde Naties. Komende week escorteert het schip voor het laatst. Er worden dan nog twee volle schepen in de haven van Mogadishu in Somalië afgeleverd. Daarna zet de Evertsen koers richting Den Helder. Kapitein luitenant ter zee Cees Vooijs noemde zichzelf “een tevreden commandant van een tevreden bemanning”. Het fregat heeft tien met voedsel gevulde schepen begeleid naar Somalië. Vooijs sprak van “een vreselijk tastbare missie”. De nood in Somalië is hoog en tegelijkertijd is de dreiging van piraterij in de kustwateren reëel.
Minister Van Middelkoop loste tijdens zijn bezoek het startschot voor een sponsorloop van de bemanning van de Evertsen voor het Mewa-hospitaal in Mombassa. Dit ziekenhuis geeft zorg aan patiënten die dit zelf niet kunnen betalen. Eerder had de bemanning het onderkomen tijdens een vrije dag voor een deel van een nieuwe verflaag voorzien. De loop leverde nog eens ruim vijfduizend euro op voor extra potten verf en nieuwe wasmachines.

Van Middelkoop wees in zijn dankwoord op het succes van de missie. Tevens ging hij in op het aandeel van de marine in de bescherming van onze belangen op de wereldzeeën. “De Nederlandse marine als bescherming tegen piraten. U hebt een oud verhaal nieuw leven ingeblazen!”

MEDAILLE VOOR BEMANNING VAN HR MS DE RUYTER

De bemanning van Hr. Ms. De Ruyter kreeg op 22 december 2008 in Den Helder de herinneringsmedaille vredesmissies opgespeld door staatssecretaris van Defensie Jack de Vries. Het marinefregat heeft de afgelopen maanden in de Golf van Aden schepen beschermd tegen piraterij.

De staatssecretaris bedankte de bemanning voor haar inzet in deze belangrijke missie. In zijn korte toespraak noemde hij ook EU-operatie Atalanta voor de kust van Somalië. Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad besloten dat de Hr. Ms. Evertsen, een marinefregat van dezelfde klasse, van half augustus tot half december 2009 deel gaat nemen aan deze eerste maritieme missie van de Europese Unie.

Het belangrijkste doel van deze missie is de bescherming van de humanitaire transporten van onder andere het World Food Programme (WFP). Een Nederlandse commandant zal vanaf de Evertsen in de tweede helft van 2009 het commando over de operatie voeren.

Steun van Tweede Kamer
Bij de uitreiking van de herinneringsmedaille was, naast de Commandant Zeestrijdkrachten luitenant-generaal der mariniers Rob Zuiderwijk, ook Angelien Eijsink (PvdA) aanwezig. Als vertegenwoordiger van de vaste kamercommissie van Defensie bekrachtigde zij met haar aanwezigheid de steun van de Tweede Kamer aan de militairen.

Schepen beschermd
Het fregat van de Koninklijke Marine beschermde de afgelopen drie maanden met succes zeven schepen van het World Food Programme (WFP) van de VN tegen piraten en leverde uiteindelijk ongeveer 60.000 ton voedsel af in Mogadishu. In de Golf van Aden zijn dit jaar al meer dan 120 schepen aangevallen door piraten.